FANDOM


Aquest llibre d'estil marca les pautes perquè els articles es publiquin de manera semblant i correcta. És obligatori complir-ho al peu de la lletra segons les Normes del Wiki: si tothom ho fa de la mateixa manera, Detectiu Conan Wiki serà més fàcil de llegir i d'utilitzar i, per descomptat, més fàcil d'escriure i editar. En aquest sentit la següent cita del Manual d'estil de Chicago pot ser aclaridora:

Les normes i regulacions com aquesta, per la naturalesa del cas, no poden ser assignades amb la rigidesa d'una llei estricta. Estan pensades per al cas estàndard i han de ser aplicades amb un cert grau d'elasticitat.

Una escriptura clara, informativa i imparcial és sempre més important que la presentació o l'estructura. Els editors poden referir-se a aquest manual quan poleixin articles i les pàgines s'aniran fent d'acord amb aquesta guia.

Noms d'articles

En començar un article nou, escollir-ne el nom adequat és essencial per assegurar que es podrà enllaçar més endavant. Quan convingui, cal fer redireccions per evitar que es facin duplicats. També és important comprovar, abans de començar l'article, que no existeix ja amb un nom semblant o equivalent.

 • Utilitzeu el singular; Poma i no Pomes
 • Per a persones, primer el nom i després els cognoms: Shinichi Kudo i no Kudo, Shinichi

Estil general de l'article

L'estil i contingut dels articles han de ser enciclopèdics. Cal que tractin amb detall i objectivitat el concepte que correspon al títol de l'article. Els articles de Detectiu Conan Wiki no han de ser definicions de diccionari, ni manuals d'instruccions, etc.

Altres punts que cal tenir en compte:

 • Utilitzeu un llenguatge "impersonal", mai en primera persona, o adreçant-se directament al lector.
 • Comenceu sempre amb un primer paràgraf que descrigui breument el concepte principal de l'article, de manera que qualsevol lector es pugui fer una idea clara del contingut de l'article de seguida. No comenceu mai donant informació secundària o anècdotes.
 • Si existeixen articles relacionats procureu que tinguin un estil i format consistents (sobretot per taules i imatges).
 • Utilitzeu un llenguatge correcte i formal, i vigileu l'ortografia, la gramàtica i el vocabulari. Si feu traduccions d'altres llengües, vigileu sobretot a no introduir barbarismes, calcs sintàctics o traduccions forçades. Les traduccions automàtiques sense revisió manual no són acceptables.
 • No feu articles que continguin només text sense format. Els enllaços i el format són essencials.

A continuació, s'expliquen amb detall aquests i altres aspectes de l'estil recomanat pels articles.

Seccions

Encapçalaments

Pels encapçalaments feu servir la indicació == , i no pas ''' (negreta). Exemple:

== Això és l'encapçalament ==

que produeix:


Això és l'encapçalament


Fixeu-vos que quan es fa servir == Això és l'encapçalament == no cal cap línia a sota. Les línies en blanc extra haurien d'esborrar-se ja que l'estructura és una qüestió del full d'estil de Detectiu Conan Wiki, no la manera com s'escriu l'article.

Si indiqueu els encapçalaments d'aquesta manera, llavors una taula de continguts es genera automàticament a partir dels encapçalaments de l'article (a partir de tres), les seccions poden ser automàticament numerades pels usuaris amb aquesta preferència seleccionada i a les paraules incloses en encapçalaments degudament assenyalades se'ls dóna més importància a les cerques. Els encapçalaments també ajuden als lectors separant el text i perfilant l'article.

 • Poseu majúscula a la primera paraula i als noms propis als encapçalaments però deixeu la resta en minúscules.
 • Eviteu enllaços als encapçalaments. Depenent de les opcions, alguns usuaris poden no veure'ls clarament. És molt millor posar el corresponent enllaç a la primera frase sota l'encapçalament.
 • No feu servir massa els subencapçalaments ja que pot fer que l'article es vegi confús. Paràgrafs curts i frases simples normalment no justifiquen el seu propi encapçalament.
 • En aquestes circumstàncies en què no hi ha prou text per justificar un subencapçalament, pot ser preferible utilitzar text en negreta o separar per punts dins una secció.
 • Entre els = i el títol de la secció, hi ha d'haver un espai.
  • És correcte: == Títol de la secció ==
  • No és correcte: ==Títol de la secció==

Secció inicial (introducció)

La secció inicial és la secció abans de la primera capçalera. És mostrada a sobre de la taula de continguts (per a pàgines amb més de tres capçaleres). Tots els articles haurien de tenir el títol o l'assumpte en negreta a la primera línia i de vegades en cursiva si aquesta frase o paraula normalment està també en cursiva. El títol o assumpte gairebé sempre pot posar-se a la primera frase, però alguns articles tenen simplement noms.

Si l'assumpte de l'article té més d'un nom, cada nova forma del nom hauria d'estar en negreta a la primera aparició (i només a la primera):

 • La Vermouth, també coneguda com Chris Veineyard...

Incorreccions habituals

 • No poseu inicis que comencin descrivint la paraula en comptes del concepte. No són correctes inicis del tipus:
  • El teorema de Pitàgores és el nom amb què es coneix...
  • S'anomena teorema de Pitàgores el teorema que...
   • Un inici correcte seria: El teorema de Pitàgores estableix que en un triangle...
 • No poseu una capçalera al començament de tot de l'article. Els articles rarament comencen amb una capçalera per no dir pràcticament mai.
  • Especialment no poseu mai la capçalera == Introducció == o qualsevol altra semblant. Les introduccions no es marquen mai. Corresponen simplement a la secció inicial.

Seccions següents

Les seccions següents es poden dividir en subseccions jerarquitzades d'aquesta manera: === ===, ==== ====, etc. Les seccions finals, però, tornen a ser "seccions principals", és a dir que s'indiquen == ==.

Seccions finals

Després del cos de l'article hi poden haver unes seccions finals complementàries. Habitualment aquestes seccions són les següents, i amb aquest ordre:

 • == Referències == (recomanat), per posar les notes i referències. En ocasions es poden dividir en diferents apartats.

També heu de posar si heu adaptat la pàgina d'algun altre lloc web, si no és un wiki afiliat, que el wiki tingui un enllaç interwiki, ni de Detective Conan World, ja que ja s'informa a la Portada. Quan és posi la font d'informació, s'ha de posar al final de l'article així: <!-- Font d'informació -->, pel que no es veurà al visionar l'article, sinó és que s'està editant.

Fi de pàgina

Després d'aquesta secció final (si existeix) s'ha d'inserir, amb aquest ordre:

 • Plantilles de navegació, si n'hi ha
 • Categories (obligatori)
 • Enllaços interwiki (enllaços amb el mateix article d'altres wikis)

Enllaços

Enllaços interns

Es recomana l'ús dels enllaços interns cap a altres articles, com per exemple [[Ran Mouri]], que dóna Ran Mouri. Feu servir els enllaços per totes les paraules i expressions que surten al vostre article pels quals podria ser interessant de llegir l'article enllaçat.

No obstant, no exagereu. No enllaceu totes les aparicions d'una paraula; tan sols enllaçant-la el primer cop que apareix hauria de ser suficient. Per les dates, com ara 20 de juny, enllaceu cada cop de manera que es farà servir la preferència que el lector tingui assignada al seu perfil.

Intenteu enllaçar amb cura. Si un article que voleu enllaçar encara no existeix, feu una cerca ràpida per esbrinar si realment és així; l'article pot tenir un nom una mica diferent del que espereu. Els enllaços que segueixen les convencions respecte als noms tenen moltes més possibilitats d'enllaçar amb articles que existeixin i si encara no hi ha un article sobre el tema, els bons enllaços faran que la seva creació sigui molt més fàcil per a futurs escriptors.

També és possible d'enllaçar paraules que no corresponen exactament al títol de l'article enllaçat; en aquest cas, es posa primer el nom exacte de l'article a enllaçar seguit per la/les paraules diferents. Per exemple, escrivint [[Portada/Benvinguts|missatge de benvinguda]] només es veurà missatge de benvinguda, i fent [[Kogoro Mouri|Kogoro]] es veurà Kogoro. Tot i això assegureu-vos que està clar a què fa referència l'enllaç sense haver d'anar-hi.

No feu servir mai "feu clic aquí" com a text per l'enllaç – no aporta cap tipus d'informació. El text de l'enllaç hauria de ser l'assumpte sobre el qual porta l'enllaç.

Enllaços externs

Detectiu Conan Wiki no és una col·lecció d'enllaços i desaconsellem articles amb tan sols enllaços, però és adequat posar referències a informació complementària que hi hagi a Internet. Això és especialment cert quan heu utilitzat una pàgina web com a important font d'informació.

La sintaxi per fer referència a URLs és simple. Poseu-ho entre claudàtors:

[URL text opcional deixant un espai]

La URL ha de començar per http:// o altres protocols WWW com ara ftp:// o news://.

Títols dels enllaços

Podeu afegir un títol a un enllaç extern posant-hi un text darrera la URL deixant-hi un espai. Per exemple, si a la URL següent:

[http://www.wikia.cat/]

li volem afegir un títol, escriuríem:

[http://www.wikia.cat/ Wikia]

i apareixeria així:

Wikia

Algunes URLs són lletges i no gens informatives; llavors, és millor que no aparegui la URL sinó un títol informatiu. Per exemple:

Centre de documentació en sociolingüística

es llegeix molt més fàcilment que no pas

http://cultura.gencat.net/llengcat/cds/index.htm

i si la URL es mostra, feu-ho de la manera més simple que proporcioni la pàgina desitjada, per exemple, no hi poseu index.html

URL com a notes

Sense el text opcional, una referència externa es mostra com una nota: per exemple,

[http://www.wikia.cat/]

apareix així:

[1]

Posició a l'article

També és possible incloure una referència URL al cos d'un article. Per exemple:

Un bon exemple de comunitat cooperativa en línia és [http://www.wikia.cat/ Wikia].

es mostra així:

Un bon exemple de comunitat cooperativa en línia és Wikia.

Tipus de fitxer

Si l'enllaç no és un fitxer html sinó per exemple un fitxer pdf o jpg, una indicació al respecte seria útil per ajudar a l'usuari decidir si prefereix obrir-lo o descarregar-lo.

Mida del fitxer

Si l'enllaç va a un fitxer gros (en cas d'html: incloent-hi les imatges) una nota al respecte seria útil. Algú amb una connexió lenta pot decidir no fer-ho servir.

Imatges

Recomanacions per a les imatges:

 • Inicieu l'article amb la seva corresponent plantilla i a dins d'aquesta, una imatge.
 • Cal incloure sempre una breu descripció de la imatge, que a més pot contenir informació destacable d'aquesta. Si es tracta d'un breu títol identificatiu llavors s'omet el punt final. Si es tracta d'una oració composta, o hi ha puntuació interna, llavors cal un punt final. Quan està a dintre d'una Infobox com Personatge, no cal posar-hi descripció.
  • [[Fitxer:Nom de la imatge|Posició de la imatge|Mida de la imatge en px|thumb|Breu descripció de la imatge]]
 • Poseu-hi sempre llicències a les imatges.
 • Si un article conté moltes imatges, considereu utilitzar una galeria d'imatges: Plantilla:Galeria
 • Quan s'utilitzin diverses imatges en el mateix article, de la segona en endavant podran anar repartides a l'esquerra i a la dreta de l'article.
 • Eviteu quan no sigui necessari, atrapar el text entre dues imatges o una imatge i una taula a la mateixa alçada de la pantalla.
 • Procureu que no quedin grans espais buits dins el cos de l'article degut a la posició de les imatges.
 • L'aspecte de l'article varia segons el navegador utilitzat, l'amplada i la resolució de la pantalla. Si treballeu amb una pantalla ampla, comproveu que reduint una mica la finestra del navegador l'article segueix tenint bon aspecte.

Excepcions:

 • Les imatges incloses en taules de dades, podran tenir una mida fixa, i anar sense l'atribut thumb depenent de la taula de dades on estiguin incloses.
 • Per a les plantilles, les imatges han d'anar a 250px.
  • [[Fitxer:Nom de la imatge|thumb|250px|Nom de la pàgina]]
 • Per a gràfiques de dades i esquemes, si requereixen un extra de resolució per a fer-ne més clar el contingut, es recomana una mida de 300px.
  • [[Fitxer:Nom de la imatge|thumb|300px|Breu descripció de la gràfica o de l'esquema]]
 • Per a vistes panoràmiques, es recomana centrar la imatge i una mida màxima de 500px.
  • [[Fitxer:Nom de la imatge|thumb|center|500px|Vista panoràmica de...]]
 • Cal col·locar el codi de les imatges alineades a l'esquerra que vagin al principi d'una secció de segon nivell, just abans del títol, i no després, per evitar que el títol quedi desplaçat.

Llenguatge

Majúscules

Cal fer una menció especial pel que fa als càrrecs. Si algú està fent servir el nom formal correcte d'una organització, es tracta com un nom propi. Així direm “La Shiho Miyano va ser membre de l'Organització Negra” però “La Shiho Miyano va ser membre d'una organització”.

Cursives i cometes

Pel que fa a la cursiva i les cometes, s'apliquen (excepte decisions contràries) a les recomanacions generals en llengua catalana: les cometes s'utilitzen per mostrar que la paraula o fragment de text s'utilitza amb un significat especial o una connotació inhabitual; la cursiva no indica cap canvi de significat, sinó que emfatitza o diferencia la paraula o fragment de text. També s'utilitza per a posar el nom del personatge, objecte, organització, etc. en kanji.

Puntuació

En la majoria de casos, se seguiran les normes normals de puntuació en català. No hi ha indicacions sobre si deixar un o dos espais en blanc després d'un punt però no és important ja que la diferència només es mostra en la finestra d'edició. La pròpia pàgina només mostrarà un espai.

Variants lingüístiques

Aquí utilitzem el català estandard, pel que les variacions variants lingüístiques s'han d'adaptar.

Per mirar d'estandarditzar l'estil i facilitar la lectura dels articles, cal tenir en compte diversos punts:

 • Adreceu-vos a l'usuari de vós. Per exemple: Vegeu també
 • En general, intenteu d'utilitzar un registre formal. No utilitzeu expressions o vocabulari que potser no són habituals o coneguts per la majoria de catalanoparlants. En especial en aquelles pàgines comunes, com les plantilles.
 • Un cop començat l'article, intenteu mantenir el mateix estil en tot l'article.
 • Si existeixen diverses opcions per al nom d'un article , intenteu utilitzar la més estesa. Esmenteu totes les altres al començament de l'article, i feu les redireccions necessàries.

Paraules correctes

Hi han certes paraules que encara que estiguin acceptades en català, son més correctes altres, o no son del català estàndard.

Aquestes son les més freqüents:

 • Sol/Solament -> Només/Únicament
 • Vegada -> Cop
 • Seua/Seues -> Seva/Seves
 • Re -> Res
 • Ací/Açò -> Aquí/Això
 • Teua/Seua -> Teva/Seva
 • Fou/Fora -> Va ser/Fos
 • Usar -> Utilitzar (preferència)/Fer servir
 • Fer falta -> Caldre
 • Sol -> Acostuma
 • Distint -> Diferent
 • Estrela -> Estrella/Estel
 • Ferramenta -> Eina/Instrument/Utensili
 • Disfrutar -> Gaudir
 • Barco -> Vaixell
 • Afilar -> Esmolar
 • Vivenda -> Habitatge

Sobre l'accentuació de la e

En català existeix la possibilitat d'accentuar obert o tancat moltes e. Aquesta dualitat existeix en terminacions de paraules com -ès/-és, -è/-é, -èn/-én, -èixer/-éixer i en moltes altres paraules que tenien Ē ("e" llargues) i Ǐ ("i" breus) tòniques al llatí. Exactament aquesta dualitat es presenta a causa de la pronunciació oberta d'aquestes e /ɛ/ al bloc oriental i la pronunciació tancada de les mateixes e /e/ al bloc occidental.

Malgrat que al bloc occidental no es pronuncien obertes, sempre s'accentua amb accent greu: què, perquè, València, èter, sèsam, plèiade, bèstia, sèrie i època.

Estil científic

Unitats de mesura

Per a unitats de mesura, feu servir unitats del Sistema Internacional d'Unitats.

Separadors de milers i decimals

En els nombres cardinals (quan ens referim a euros, metres, etc...), cal separar els milers amb espais o punts i els decimals amb comes.

Correcte;
 • 2.000.500,80
 • 2 000 500,80
Incorrecte
 • 2000500,80 No estan separats els milers
 • 2'000'500,80 Milers separats amb altres símbols
 • 2,000,500.80 Notació anglosaxona
 • 2 000 500.80 Notació anglosaxona

En escriure coordenades o vectors utilitzarem l'apòstrof per a separar els decimals;

Correcte;
 • (1 234'5, 2 345'6, 3 456)
 • (1.234'5, 2.245'6, 3.456)
Incorrecte
 • (1234'5, 2345'6, 3456) No estan separats els milers
 • (1234,5 , 2345,6 , 3456) No estan separats els milers i notació confusa
 • (1'234.5, 2'345.6, 3'456) Notació anglosaxona
 • (1,234.5, 2,345.6, 3,456) Notació anglosaxona
 • (1 234.5, 2 345.6, 3 456) Notació anglosaxona

Terminologia informàtica

Us recomanem aquest termes per donar més coherència a tota la interfície:

 • (el) Wiki: per referir-se a un Wiki, com aquest.
 • enllaç i enllaçar: vincle és similar, però a tot el Wiki apareix enllaç.

MediaWiki

Mediawiki és el sistema que s'utilitza per generar els missatges de Detectiu Conan Wiki. Això també inclou una sèrie de missatges personalitzats que es poden utilitzar per generar algun tipus de text automàticament en els articles. Això és útil, per exemple, per generar els missatges adequats en les planes que es considerin esbós. Utilitzeu aquests missatges quan sigui necessari.

Categories

Les categories han de seguir un ordre, com indica l'esquema següent:

1r: Que són (Objecte, Organització...)/Gènere (Personatge masculí o femení).
2n: Paper (Protagonista, Secundari, Antagonista...).
3r: Ocupació (Detectiu, Assassí, Estudiant...).
4t: Lloc o institució al qual pertanyen (Organització, Comissaria de policia...).

Nota: Després del 4t, es posen totes les altres.

Miscel·lània

Quan la resta falla

Si us enfronteu amb una qüestió concreta que no sabeu com abordar, podeu simplement mirar un article que us agradi i obrir-lo com si anéssiu a editar-lo per saber com els escriptors i editors ho han fet. Llavors podeu tancar la finestra sense guardar els canvis si voleu, però podeu observar mentre hi sou. Gairebé cada article pot millorar-se. Potser podríeu afegir algun element per millorar l'estil.

No feu malabarismes

És més fàcil de mostrar, d'editar i afegir als articles a Detectiu Conan Wiki si no fem l'hipertext més complex del que cal per mostrar la informació d'una manera útil i comprensible. Una enciclopèdia útil és el primer objectiu, però la facilitat d'edició i manteniment de l'enciclopèdia és just darrere.

Entre altres coses, això vol dir que es faci servir l'hipertext HTML molt de tant en tant i per un bon motiu.

Veure també

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.