Els assassins de la serie DC.

Al llarg de la serie he vist assassins i altres criminals que segons els seus motius han tingut moments traumatics i problematics, jo no crec que ells/elles siguin completament malvats i que els hi agradi la seva situacio encara que aixo no sigui excusa com per matar algu. Espero que puguin redimir dels seus pecats i siguin ciutadans honrats i respectats i que aprenguin a valorar les vides humanes. I si us he de dir la veritat, em fan pena (sobretot quan ploren).